فروشگاه آنلاین فایل

فروشگاه انلاین فایل با فروش محصولات متنوع و جشنواره های فصلی

فروشگاه آنلاین فایل

فروشگاه انلاین فایل با فروش محصولات متنوع و جشنواره های فصلی

فروشگاه آنلاین فایل
دنبال کنندگان ۴ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

آخرین نظرات

دانلود پروژه پایان نامه بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته روان شناسی عمومی
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات : 134

مبلغ قابل پرداخت 6,210 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 6,900 تومان


موضوع تحقیق :
بررسی شیوع اختلالهای روانی در جانبازان شهرستان نیشابور


در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است
چکیده

تحقیق حاضر شیوع اختلالات روانی بین جانبازان و افراد عادی را بیان می کند هدف از انجام این تحقیق مقایسه اختلالات روانی در جانبازان و افراد عادی است .

سئوالهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از 1 ـ آیا میزان افسردگی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 2 ـ آیا میزان اضطراب در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 3 ـ آیا میزان پارانویا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 4 ـ آیا میزان خود بیمار انگاری در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 5 ـ آیا میزان حساسیت بین فردی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 6 ـ آیا میزان خصومت در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 7 ـ آیا میزان فوبیا در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 8 ـ آیا میزان روان پریشی در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد . 9 ـ آیا میزان وسواس در جانبازان در سطح بالایی قرار دارد .

روش مورد استفاده در این تحقیق روش علمی مقایسه ای است جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه جانبازانی است که در بنیاد جانبازان شهرستان نیشابور تشکیل پرونده داده اند و گروهی از افراد عادی که از نظر سن و جنس با آزمودنی ها هماهنگ بوده اند از هر گروه به طور تصادفی 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . روش تجزیه و تحلیل استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی  برای آزمون فرضیه ها می باشد که تمام این فرضیه ها از آزمون تی استیودنت استفاده شده است .

در نتیجه گیری نهایی در فرضیه 3 و 5 و 8 تفاوت معناداری بین جانبازان و افراد عادی وجود نداشت اما در فرضیه 1 و 2 و 4 و 6 و 7 و 9 تفاوتهای معناداری بین جانبازان و افراد عادی به دست آمد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده

فصل  اول .................................................................................................1

مقدمه ................................................................................................................................... 2

بیان مسأله ......................................................................................................................... 4

اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................. 6

اهداف  تحقیق ..................................................................................................................... 7

سئوالات تحقیق ................................................................................................................. 8

تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای تحقیق ................................................ 9

 

فصل دوم .............................................................................................  13

تعریف اختلال روانی .......................................................................................................14

دیدگاههای مختلف درباره اختلال روانی .................................................................... 16

افسردگی............................................................................................................................ 18

عوامل ایجاد کننده افسردگی.......................................................................................... 24

نظریه های مختلف درباره افسردگی .......................................................................... 26

روان پریشی(پسیکوز) .................................................................................................. 28

تعریف خود بیمار انگاری............................................................................................... 34

سبب شناسی خود بیمار انگاری .................................................................................. 36

راهنمای تشخیصی ......................................................................................................... 38

اضطراب ........................................................................................................................... 41

علل اضطراب از دیدگاه های مختلف روانشناسی .................................................... 44

درمان اختلالات اضطرابی ............................................................................................. 45

نوروز وسواس ............................................................................................................... 47

راهنمای تشخیص : ......................................................................................................... 52

درمان ................................................................................................................................ 53

فوبیا .................................................................................................................................. 53

انواع هراس ها ................................................................................................................. 55

خصومت ( پرخاشگری ) ................................................................................................ 57

علل پرخاشگری ............................................................................................................... 58

کنترل پرخاشگری ........................................................................................................... 59

اساس زیستی پرخاشگری ............................................................................................ 60

نقش یادگیری در پرخاشگری........................................................................................ 61

حساسیت بین فردی ....................................................................................................... 63 تاریخچه پارانوئید .......................................................................................................... 66 طبقه بندی پارانوئید ...................................................................................................... 66 علل بیماری پارانوئید .................................................................................................... 69

پیشینه تحقیق ................................................................................................................. 72

 

فصل سوم............................................................................................ 77

روش تحقیق ...................................................................................................................  78

جامعه آماری .................................................................................................................... 78

نمونه آماری .................................................................................................................... 78

حجم نمونه و روش نمونه گیری ..................................................................................79

روش اجرای پژوهش ..................................................................................................... 79

ابزار تحقیق ...................................................................................................................... 80

ملاحظات اخلاقی ............................................................................................................. 82

 

فصل چهارم......................................................................................... 84

مقدمه ................................................................................................................................  85

توصیف و تحلیل داده ها .............................................................................................. 85

فرضیه آزمایی .............................................................................................................. 102

 

فصل پنجم............................................................................................ 105

بحث و نتیجه گیری  .................................................................................................... 106

محدودیتهای  پژوهش................................................................................................... 110

پیشنهادات تحقیق ........................................................................................................ 111

فهرست منابع ................................................................................................................ 112

 پیوست  ..........................................................................................................................113

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

 

جدول (1ـ 4) توصیف داده های بدست آمده از دو گروه افراد عادی  وجانباز........................ 85

جدول ( 2 ـ 4 ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد عادی..................................................................86

جدول ( 3 ـ 4 ) فراوانی و توزیع نمرات در افراد جانباز................................................................87

جدول (4 ـ 4 ) بررسی خصوصیات دموگرافیک نمونه مورد مطالعه در متغیرهای مورد بررسی .....................88

جدول ( 5 ـ 4 ) مقایسه نمرات افسردگی در دو گروه مورد مطالعه.............................................89

جدول (6 ـ 4 ) مقایسه نمرات خودبیمارانگاری در دو نمونه مورد مطالعه................................90

جدول ( 7 ـ 4 ) مقایسه نمرات اضطراب در دو نمونه مورد مطالعه............................................91

جدو ل( 8 ـ 4 ) مقایسه نمرات روان پریشی در دو نمونه مورد مطالعه.....................................92

جدول ( 9 ـ 4 ) مقایسه نمرات وسواس در دو گروه موردمطالعه...............................................93

جدول ( 10 ـ 4 ) مقایسه نمرات حساسیت در دو نمونه مورد مطالعه........................................94

جدول (11ـ 4 ) مقایسه نمرات خصومت در دو نمونه مورد مطالعه............................................95

جدول ( 12 ـ 4 ) مقایسه نمرات پارانویا در دونمونه مورد مطالعه............................................96

جدول (12 ـ 4 ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه مورد مطالعه.................................................97

جدول (14 ـ 4 ) مقایسه ضریب کلی علائم مرضی ( GSI) در دو نمونه مورد مطالعه...........98

جدول ( 15 ـ 4 ) مقایسه نمرات جمع علائم مرضی (pst) در دو نمونه مورد مطالعه..............99

جدول (16 ـ 4 ) مقایسه ضریب ناراحتی (PSDI) در دو گروه....................................................99

جدول ( 17ـ 4 ) بررسی رابطه سن و تحصیلات با متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه....100


فهرست نمودار

عنوان                                                                                                      صفحه

 

نمودار (1 ـ 4 ) منحنی نرمال نمرات افراد عادی..............................................................................87

نمودار ( 2 ـ 4 ) منحنی نرمال نمرات جانبازان............................................................................... 88

نمودار ( 3 ـ 4 ) فراوانی و توزیع نمرات افسردگی در گروه مورد مقایسه................................89

نمودار ( 4 ـ 4 ) فراوانی توزیع نمرات خود بیمارانگاری در نمونه های مورد مقایسه ........................90

نمودار ( 5 ـ 4 ) فراوانی و توزیع نمرات اضطراب در نمونه های مورد مطالعه......................91

نمودار ( 6 ـ 4 ) فراوانی و توزیع نمرات روان پریشی در نمونه های مورد مطالعه...............92

نمودار ( 7 ـ 4 ) فراوانی و توزیع نمرات وسواس در نمونه های مورد مطالعه.......................93

نمودار (8 ـ 4 ) مقایسه نمرات حساسیت بین فردی در دو نمونه مورد مطالعه.......................94

نمودار ( 9 ـ 4( مقایسه نمرات خصومت در دو نمونه...................................................................95

نمودار (10 ـ 4 ) مقایسه نمرات پارانویا در دو نمونه...................................................................96

نمودار ( 11 ـ 4 ) مقایسه نمرات فوبیا در دو نمونه.......................................................................97

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی